TÁJÉKOZTATÓ

a

 

térítési- és tandíjról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről

 

 

„A költségvetési- és köznevelési törvény rendelkezései alapján, azok a tanulók, akik alapfokú művészetoktatásban vesznek részt, térítési díjat vagy tandíjat kötelesek fizetni.”

 

A térítési díj összege: 4.500.- Ft/ félév

 

„Amennyiben gyermeke több szakra vagy más művészeti iskolába is jár, úgy az egyik iskolában tandíjköteles.”

 

A tandíj összege: 10.000.- Ft/ félév

 

Térítési- és tandíjkedvezmény illeti meg a gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem ebben a tanévben nem haladja meg az 59.850.- Ft-ot, a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210 %-át, ami 2017-ban 28.500.-Ft.

 

A térítési díj- és tandíjkedvezményt az iskola által kiadott nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. A kérelemhez jövedelemigazolást kell mellékelni. (A kérelem itt tölthető le word és pdf formátumban)

 

A díjkedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje: 2017.10.01.

 

 

Kaposvár, 2017.09.01.

 

Kecskés Miklósné
Igazgató