Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány
Kiemelten közhasznú alapítvány

Az alapítványt a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója Bernáth Magdolna és igazgatóhelyettese, Csupor László 130 alapító taggal 1992–ben hozta létre. Céljai között elsősorban olyan anyagi erőforrás létrehozása szerepel, amellyel, mint civil szervezet: segíteni tudja a zeneiskolába járó gyermekek tanulását. (Pl. tandíj kedvezmény, táborozási támogatás, hazai és külföldi  versenyeken részvétel segítése), Lehetőségeivel segíti a vonószenekar, fúvós zenekar cserekapcsolatait,  támogatja a regionális, országos versenyeken való részvételt, családi bérletes hangversenyek szervezésével segíti megalapozni egy  felnövekvő nemzedék, hangverseny-látogató közönséggé nevelését.  Segíti pedagógusnak, tanulónak a szakmai továbbképzésekre való eljutást.

 

  • Kuratórium elnök: Dr. Kerekesné Pytel Anna
  • Kuratórium titkára: Zsilinszkyné Zóka Márta
  • Kuratórium tagjai: Dr. Miklós Endre, Törőné Cseke Ildikó, Kecskés Miklós
  • Felügyelő bizottság elnöke: Karbuczky Zoltán
  • Felügyelő bizottsági tag: Hornyák Józsefné
  • Cím:  7400 Kaposvár, Vasvári Pál utca 1.
  • Adószám: 19195111-1-14 
  • Bankszámlaszám: OTP 11743002-20086907 
  • Telefon / fax:  82/416 112